Påmeldingen er lukket / arrangementet er ferdig.

Seminaret ble gjennomført 16.1.2018. Kontakt Bitpro på post@bitpro.no hvis du har spørsmål.